Okuma, Anlama ve Düşünme Becerileri Programı’mızın ilk dönemini tamamladık.

Okuma,Anlama ve Düşünme Becerileri Programı’mızın ilk dönemini tamamladık.
Öğrencilerimiz Akıcı okuma tekniklerinden birisi olan “Okuyucu Tiyatrosu”nu başarılı bir performans ile ailelerine sundular.
Öğrencilerimiz başarı belgelerini aldılar.

ANNE BABALAR ÇOÇUĞUN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN NELER YAPABİLİRLER?

Anne babalar, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için aktif bir rol oynayabilirler. Bu süreç, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine, hayal güçlerini zenginleştirmelerine ve bilgi edinmelerine yardımcı olurken aynı zamanda onların öğrenmeye ve keşfetmeye olan ilgilerini artırabilir.

Anne babalar, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında önemli bir rol oynarlar. İşte anne babaların bu süreçteki rolünü açıklayan bazı faktörlere göz atalım.

Model Olma: Anne babalar, çocuklarına kitap okuma alışkanlığını kazandırmada en etkili rol modelleridir. Eğer anne babalar düzenli olarak kitap okur ve bu aktiviteyi değerli bulurlarsa, çocuklar da bu alışkanlığı benimsemeye daha yatkın olurlar.

Kitap Seçimi: Anne babalar, çocuklarına uygun yaş seviyesinde kitaplar seçerek onların ilgi alanlarına hitap etmelidirler. Bu, çocukların kitapları daha çekici bulmalarına ve okumayı sevmelerine yardımcı olur.

Okuma Zamanı: Anne babalar, çocuklarına düzenli okuma zamanları tahsis etmelidirler. Örneğin, akşam masal saatleri veya hafta sonları aile içi okuma saatleri oluşturarak çocukları için kitap okuma alışkanlığı oluşturabilirler.

Konuşma ve Tartışma: Anne babalar, çocuklarıyla okudukları kitaplar hakkında konuşarak ve kitaplarla ilgili sorular sorarak çocukların kitapları anlamalarına ve daha fazla ilgi duymalarına yardımcı olabilirler.

Kitap Varlığı: Evde kitap bulundurmak, çocukların kitaplarla daha fazla temas etmelerini teşvik eder. Anne babalar, evlerinde çocukların erişebileceği bir kitap koleksiyonu oluşturarak çocukların kitaplarla daha fazla etkileşimde bulunmalarına yardımcı olabilirler.

Kitap Okuma Ortamı: Rahat bir okuma ortamı oluşturmak da önemlidir. Anne babalar, sessiz bir köşe veya okuma koltuğu gibi çocukların rahatça kitap okuyabilecekleri bir alan oluşturmalıdır.

Okuma İçin Teşvik: Anne babalar, çocuklarını kitap okumaya teşvik etmeli ve bu aktiviteyi ödüllendirebilecekleri küçük ödüller veya özel etkinliklerle desteklemelidirler.

Sabır ve Anlayış: Her çocuğun okuma alışkanlığını kazanma hızı farklı olabilir. Anne babalar, sabırlı olmalı ve çocuklarının kendi hızlarında büyümelerine izin vermeli ve onları zorlamamalıdır.

AKICI OKUMA NEDİR? NASIL GELİŞTİRİLİR?

Akıcı okuma  ile ilgili yorumlara geçmeden önce tanım olarak literatüre bir göz atalım. Akıcı okuma, yazılı sembollerin belirli bir hız ve uygun vurgulama ile doğru bir şekilde okunmasını ifade etmektedir.

Akıcı okumanın okuma hızı, kelime tanıma (doğru okuma) ve prozodi olmak üzere üç temel bileşeni bulunmaktadır. Okuma hızı kelimelerin belirli bir sürede okunmasını, kelime tanıma kelimelerin doğru bir şekilde seslendirilmesini, prozodi ise metnin uygun vurgu ve tonlamalarla okunmasını ifade etmektedir (Akyol, 2006).

 Bu üç bileşen,  zincirin halkaları gibi birbirini tamamlamaktadır. Okuma hızında kelime dağarcığının önemli bir yeri bulunmaktadır.

Akıcı okumanın okuma hızı, kelime tanıma (doğru okuma) ve prozodi olmak üzere üç temel bil

Bir okuyucu ilk defa karşılaştığı bir kelimeyi hem seslendirmede hem de anlamada zorluk çeker. Kelimeyi seslendirme esnasında bir taraftan da anlamını düşünür. Okuyucu bu esnada kelimeyi heceleyebilir. Bu durum, okuma hızında düşüş meydana getirir.

 2006).

 Kelimeyi tanıma aşamasındaki bu zorluk, metnin vurgu ve tonlamalara uygun bir şekilde okunmasının da önüne geçer. İşte bu noktada prozodik okuma olumsuz etkilenir. Prozodik okuma, bir metnin ifadeli bir şekilde okunmasıdır. Bir nevi sesin rengi veya tonu da denebilir (Rasinski,

Yukardaki açıklamalar ışığında ilkokul döneminde öğrencinin akıcı okuyor olması büyük önem taşımaktadır.Çünkü bundan sonra öğrencinin okumayla öğrendiği ve bilgileri yorumladığı bir dönem başlayacaktır.

Akıcı okuyamama ve okuma problemleri sadece okuma yaptırarak düzelmez. Eko okuma,eşli okuma,tekrarlı okuma,kelime kutusu tekniği,teknoloji destekli okuma yöntemleri gibi pek çok okumayı geliştirme tekniğinin bir uzman eğitimci tarafından uygulanıyor olması gerekmektedir.

ANLAYARAK HIZLI OKUMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Anlayarak hızlı okuma, metinleri hızlı bir şekilde okuma yeteneğiyle birlikte anlama yeteneğini artırmayı hedefleyen bir okuma tekniğidir. Bu teknik, okuma hızınızı artırmanın yanı sıra metinlerin içeriğini daha etkili bir şekilde anlaşılmasına da yardımcı olur. 

Hızlı okuma,göz kaslarının eğitilmesiyle gözün görme alanının genişletilip sözcükler üstünde oyalanmayı engelleyerek  dikkat ve konsatrasyonu artırır. Gözün görüş alanının çeşitli tekniklerle genişletilmesi daha fazla kelimenin daha kısa sürede okunmasını sağlar. Tabiki okuma hızı artarken önemli olan anlama hızının da artması  ve odaklanma becerisidir.

 

Küçük yaş gruplarında  imla ve noktalama işaretlerine uygun akıcı okumaya ağırlık verilmesi gerekirken,4.sınıftan itibaren anlayarak hızlı okuma teknikleri devreye girebilir.

BEYİN GÜCÜNÜ KULLANMAK ve HAFIZADA TUTMAK

Hızlı okumak, yavaş okumanın aksine beyin gücünü çok daha etkili kullanılmasına olanak sağlar. Konsantrasyon süresi artar ve bu, beynin potansiyelini daha fazla kullanmanın yolunu açar. Aynı zamanda hafıza ve dikkat becerilerinin gelişmesine de olanak tanır.

ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK

Zamanı etkili ve verimli kullanmak, ödevleri tamamlayabilmek, sınavlara hazırlanmak ve zamanı yönetme fırsatı sağlar. Öğrenci nasıl  okuyacağını (ve okuduğu şeyi kavrayacağını) bilerek, başarıyı  ve motivasyonu yakalar.

KONSATRASYON BECERİSİ ELDE ETMEK

Hızlı okumak dikkat ve odaklanma becerisi sağladığı için günlük işler ve dinleme aktivitelerinde dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya da yardımcı olur.  Bu da  öğrencinin derse ve okumaya olan ilgisini ve verimini artırıp ,kendini iyi hissetmesini  sağlayacaktır.

DİL BECERİLERİNİN GELİŞİMİ

Anlayarak hızlı okuma, kelime dağarcığını genişletme ve dil becerilerinizi geliştirme konusunda yardımcı olabilir. Çünkü böylece, daha hızlı bir şekilde kelime ve ifadeleri tanımasına  olanak tanır.

BU DÜŞÜNCEYİ HAYATA GEÇİRDİĞİMİZDE NASIL ÖZGÜRLEŞECEĞİNİZİ BİR DÜŞÜNÜN !

Or, would you prefer a straightforward response that covers key points and makes sense of abstract concepts? Though clarity is key, Google also places a high value on being thorough. This means marketers need to be careful…

OKUL NASILDI YERİNE SORABİLECEĞİNİZ SORULAR

Or, would you prefer a straightforward response that covers key points and makes sense of abstract concepts? Though clarity is key, Google also places a high value on being thorough. This means marketers need to be careful…