Bir kurumun esas amacı da akademik,sosyal,duygusal yönden,  çocuğun mizacı ve kabiliyetleri doğrultusunda  onun performansını  en iyi şekilde oluşturmasına fırsat sunmak olmalıdır. Bunu yapabilmek için tüm okul paydaşlarının bu amaç için birlikte hareket etmesi önem taşır.

 İki program da okul,öğretmen,öğrenci ve veli oturumlarını kapsayan en az yarım dönemi içeren bir sistemi kapsamaktadır.