MESLEKTAŞ BULUŞMALARI

 

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.”         Mustafa Kemal ATATÜRK  

İşte öğretmen, tam da Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi ufkun ötesini görebilen, kendine, öğrencisine ve çevresine bunu gösterip ilham olabilendir .  Bu nedenle meslektaş buluşmaları yapmak , ilham almak ve vermek ve bu inançla bir araya gelmek, okuma çemberleri oluşturmak çok önemlidir.

Nüvit Osmay’ın ,İnsan Mühendisliği kitabında Atatürk’ün Yaşam Felfesesini anlattığı bölüm çok etkileyicidir ve Kaizen Eğitim Danışmanlık bünyesinde Meslektaş Buluşmaları yapılmasına ilham olmuştur.

“Ölümünden bir yıl önce  Atatürk yaşam felsefesini Romanya Dışişleri Bakanı’na  şöyle aktarmış:  “Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. ‘Madem ki hiçiz ve sıfıra varacağız, dünyadaki geçici ömür sırasında neşe ve saadete yer bulunmaz,’ diyorlardı.

Başka kitaplar okudum bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki, ‘Madem ki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız müddetçe şen ve şatır olalım’.

 Ben kendi karakterim bakımından ikinci hayat anlayışını tercih ediyorum. Fakat şu kayıtlar içinde: Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Makul bir adam, ancak bu suretle hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir.

Bir insan böyle hareket ederken, ‘Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı fark edecekler mi?’ diye bile düşünmemelidir. Hatta en mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.

Bahçesinde çiçek yetiştiren adam bir şey bekler mi? Adam yetiştiren adamda çiçek yetiştirendeki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu tarzda düşünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine ve milletlerine ve bunların geleceğine faydalı olabilirler.

 Terbiye ve öğretimle uygulanacak usul, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir baskı vasıtası yahut medenî bir zevkten ziyade maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan tatbiki kullanması mümkün bir cihaz haline getirmektedir. En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde muhakkak zafere ulaşmamız gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.”

                                                                Falih Rıfkı ATAY    Dünya Gazetesi

*Meslektaş Buluşmaları konuları duyurulacaktır. Sizin de yapmak istediğiniz atölyeler var ise bağlantı için